АРДЧИЛСАН НАМЫН 7-Р ИХ ХУРАЛ
/ хандив өгөх /

Ардчилсан намын шинэтгэлийн үргэжлэл болсон VII их хурлыг зохион байгуулахад зориулж "Улс төрийн намын тухай хууль"-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-д "намд зориулж нэг удаа өгөх хандивын дээд хэмжээ хуулийн этгээдээс арван сая, иргэдээс нэг сая төгрөг хандивлаж болно" гэсэн заалтын дагуу хандив үзүүлж хамтран ажиллахыг уриалж байна.

Та дараах банкуудын дансаар хандив өгөх боломжтой

ГОЛОМТ
БАНК

  • Дансны дугаар

1205119192

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК

  • Дансны дугаар

499249580

ХААН
БАНК

  • Дансны дугаар

5111338765

Хандив өгөхдөө анхаарах зүйлс

Хандив

Хандивын хэмжээ хуулийн этгээд 10 сая, иргэн 1 сая хүртэлх төгрөг
 

Хувийн мэдээлэл

Өөрийн регистрийн дугаар болон овог, нэрээ бичих
 

Шилжүүлэг

Хандиваар өгч буй мөнгөний хэмжээ, хувийн мэдээллээ нягтлаад шилжүүлэх
MostMoney ашиглан хандив өгөх & Банкнуудын салбарын байршил

Алхам 1.

Та MostMoney апп-д өөрийн эрхээр нэвтрэн "Билл төлөх" цэсрүү орно.

Алхам 2.

"Биллерийн төрөл" цэснээс "Ардчилсан нам" сонголтыг хийнэ.

Алхам 2.1.

"Биллерийн төрөл" цэснээс "Ардчилсан нам" сонголтыг хийнэ.

Алхам 3.

"Орон нутаг" цэсийг идэвхижүүлэн "Аймаг, хот", "Сум, дүүрэг" сонголтуудыг хийнэ. "Биллер" цэснээс "7-Р ИХ ХУРЛЫН ХАНДИВ" сонголтыг хийнэ.

Алхам 3.1.

"Биллер" цэснээс "7-Р ИХ ХУРЛЫН ХАНДИВ" сонголтыг хийнэ.

Алхам 4.

"Регистрийн дугаар", "Дүн", "Гишүүний нэр" хэсгүүдийг бөглөн үргэжлүүлж гүйлгээг баталгаажуулна.

Та Голомт банкны салбар нэгжүүдийн мэдээллийг дараах линкээр орж үзнэ үү.

Голомт банкны салбар, нэгжүүд

Та Худалдаа хөгжлийн банкны салбар нэгжүүдийн мэдээллийг дараах линкээр орж үзнэ үү.

Худалдаа хөгжлийн банкны салбар, нэгжүүд

Та ХААН банкны салбар нэгжүүдийн мэдээллийг дараах линкээр орж үзнэ үү.

ХААН банкны салбар, нэгжүүд